ฉันสามารถเข้าร่วมการแข่งขันและซื้อขายบนบัญชีเทรดจริงของฉันในเวลาเดียวกันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถทำได้ บัญชีเทรดจริงไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีการแข่งขัน