ฉันสามารถถอนเงินรางวัลที่ได้รับจากบัญชีของฉันได้หรือไม่

No, the prize money is not available for withdrawal from the account.