1 อันดับที่ เงินรางวัล $700
91 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
76 ทำเงินและเสียเงิน 15, 85 ยาวและสั้น 6,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 94.14, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $36182.7
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$36 182.70
อิควิตี้:
$36 182.70
$31182.7 กำไรสุทธิ
$342.67 การซื้อขายเฉลี่ย
623.65% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$31517.51
ทั้งหมด
$334.81
$414.7
เฉลี่ย
$22.32
$865.05
สูงสุด
$71.87
$17.67
ต่ำสุด
$4.17