1 อันดับที่ เงินรางวัล $700
259 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
242 ทำเงินและเสียเงิน 17, 121 ยาวและสั้น 138,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 36.04
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$10804 กำไรสุทธิ
$41.71 การซื้อขายเฉลี่ย
216.08% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$11112.34
ทั้งหมด
$308.34
$45.92
เฉลี่ย
$18.14
$158.89
สูงสุด
$33.61
$0.08
ต่ำสุด
$0.23