1 อันดับที่ เงินรางวัล $700
395 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
349 ทำเงินและเสียเงิน 46, 261 ยาวและสั้น 134,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 20.28
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$19821.31 กำไรสุทธิ
$50.18 การซื้อขายเฉลี่ย
396.43% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$20849.42
ทั้งหมด
$1028.11
$59.74
เฉลี่ย
$22.35
$497.02
สูงสุด
$105.4
$0.23
ต่ำสุด
$0.15