1 อันดับที่ เงินรางวัล $700
291 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
244 ทำเงินและเสียเงิน 47, 139 ยาวและสั้น 152,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 7.47
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$48114.27 กำไรสุทธิ
$165.34 การซื้อขายเฉลี่ย
962.29% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$55556.28
ทั้งหมด
$7442.01
$227.69
เฉลี่ย
$158.34
$1328.4
สูงสุด
$282.41
$0.91
ต่ำสุด
$0.09