1 อันดับที่ เงินรางวัล $700
40 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
40 ทำเงินและเสียเงิน 0, 20 ยาวและสั้น 20,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 56081.34
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$56081.34 กำไรสุทธิ
$1402.03 การซื้อขายเฉลี่ย
1121.63% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$56081.34
ทั้งหมด
$0
$1402.03
เฉลี่ย
$0
$2257.09
สูงสุด
$0
$22.28
ต่ำสุด
$0