1 อันดับที่ เงินรางวัล $200
8 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
8 ทำเงินและเสียเงิน 0, 5 ยาวและสั้น 3,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 70563, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $71886
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$71 886.00
อิควิตี้:
$71 886.00
$70563 กำไรสุทธิ
$8820.38 การซื้อขายเฉลี่ย
2352.1% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$70563
ทั้งหมด
$0
$8820.38
เฉลี่ย
$0
$18003.6
สูงสุด
$0
$100
ต่ำสุด
$0