1 อันดับที่ เงินรางวัล $285
17 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
17 ทำเงินและเสียเงิน 0, 8 ยาวและสั้น 9,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 35700, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $36272.94
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$36 272.94
อิควิตี้:
$36 272.94
$35700 กำไรสุทธิ
$2100 การซื้อขายเฉลี่ย
1190% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$35700
ทั้งหมด
$0
$2100
เฉลี่ย
$0
$5000
สูงสุด
$0
$600
ต่ำสุด
$0