1 อันดับที่ เงินรางวัล $839
33 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
28 ทำเงินและเสียเงิน 5, 23 ยาวและสั้น 10,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 7.9, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $420496.32
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$420 496.32
อิควิตี้:
$420 496.32
$428900 กำไรสุทธิ
$12996.97 การซื้อขายเฉลี่ย
14296.67% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$491100
ทั้งหมด
$62200
$17539.29
เฉลี่ย
$12440
$80500
สูงสุด
$27000
$550
ต่ำสุด
$6600