1 อันดับที่ เงินรางวัล $344
231 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
219 ทำเงินและเสียเงิน 11, 181 ยาวและสั้น 50,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 351.54
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$125810.54 กำไรสุทธิ
$544.63 การซื้อขายเฉลี่ย
4193.68% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$126169.44
ทั้งหมด
$358.9
$576.12
เฉลี่ย
$32.63
$6722.24
สูงสุด
$123.29
$0.33
ต่ำสุด
$0.2