1 อันดับที่ เงินรางวัล $455
17 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
17 ทำเงินและเสียเงิน 0, 5 ยาวและสั้น 12,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 219106.05
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$219106.05 กำไรสุทธิ
$12888.59 การซื้อขายเฉลี่ย
7303.54% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$219106.05
ทั้งหมด
$0
$12888.59
เฉลี่ย
$0
$28440
สูงสุด
$0
$910
ต่ำสุด
$0