1 อันดับที่ เงินรางวัล $378
38 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
37 ทำเงินและเสียเงิน 1, 7 ยาวและสั้น 31,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 19.76
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$166941.8 กำไรสุทธิ
$4393.21 การซื้อขายเฉลี่ย
5564.73% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$175841.8
ทั้งหมด
$8900
$4752.48
เฉลี่ย
$8900
$37650
สูงสุด
$8900
$16
ต่ำสุด
$8900