1 อันดับที่ เงินรางวัล $195
80 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
67 ทำเงินและเสียเงิน 13, 42 ยาวและสั้น 38,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 4.28
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$75296.6 กำไรสุทธิ
$941.21 การซื้อขายเฉลี่ย
2509.89% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$98258
ทั้งหมด
$22961.4
$1466.54
เฉลี่ย
$1766.26
$12888
สูงสุด
$7688
$4
ต่ำสุด
$17