1 อันดับที่ เงินรางวัล $194
11 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
10 ทำเงินและเสียเงิน 1, 8 ยาวและสั้น 3,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 180.86
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$30216.6 กำไรสุทธิ
$2746.96 การซื้อขายเฉลี่ย
1007.22% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$30384.6
ทั้งหมด
$168
$3038.46
เฉลี่ย
$168
$8901
สูงสุด
$168
$216
ต่ำสุด
$168