1 อันดับที่ เงินรางวัล $210
81 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
77 ทำเงินและเสียเงิน 3, 43 ยาวและสั้น 38,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 117.32
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$45266.17 กำไรสุทธิ
$558.84 การซื้อขายเฉลี่ย
1508.87% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$45655.33
ทั้งหมด
$389.16
$592.93
เฉลี่ย
$129.72
$2142
สูงสุด
$250.16
$5
ต่ำสุด
$31.5