1 อันดับที่ เงินรางวัล $212
31 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
30 ทำเงินและเสียเงิน 1, 10 ยาวและสั้น 21,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 38.92
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$47308.22 กำไรสุทธิ
$1526.07 การซื้อขายเฉลี่ย
1576.94% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$48555.95
ทั้งหมด
$1247.73
$1618.53
เฉลี่ย
$1247.73
$10514.56
สูงสุด
$1247.73
$18.1
ต่ำสุด
$1247.73