1 อันดับที่ เงินรางวัล $261
137 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
103 ทำเงินและเสียเงิน 29, 127 ยาวและสั้น 10,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 16.2
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$129676.54 กำไรสุทธิ
$946.54 การซื้อขายเฉลี่ย
4322.55% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$138209.83
ทั้งหมด
$8533.29
$1341.84
เฉลี่ย
$294.25
$8800.33
สูงสุด
$683.66
$4.6
ต่ำสุด
$18.24