39 อันดับที่
10 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
7 ทำเงินและเสียเงิน 3, 0 ยาวและสั้น 10,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 1.53
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$8220.46 กำไรสุทธิ
$822.05 การซื้อขายเฉลี่ย
274.02% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$23720.46
ทั้งหมด
$15500
$3388.64
เฉลี่ย
$5166.67
$6553.89
สูงสุด
$7350
$594
ต่ำสุด
$2700