1 อันดับที่ เงินรางวัล $188
141 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
121 ทำเงินและเสียเงิน 17, 60 ยาวและสั้น 81,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 32.99
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$71739.2 กำไรสุทธิ
$508.79 การซื้อขายเฉลี่ย
2391.31% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$73981.7
ทั้งหมด
$2242.5
$611.42
เฉลี่ย
$131.91
$6899.2
สูงสุด
$1532.2
$1.2
ต่ำสุด
$6.2