1 อันดับที่ เงินรางวัล $188
82 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
58 ทำเงินและเสียเงิน 24, 34 ยาวและสั้น 48,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 8.97
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$95179.27 กำไรสุทธิ
$1160.72 การซื้อขายเฉลี่ย
3172.64% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$107124.45
ทั้งหมด
$11945.18
$1846.97
เฉลี่ย
$497.72
$8621.17
สูงสุด
$1999.19
$117.3
ต่ำสุด
$57.2