1 อันดับที่ เงินรางวัล $246
10 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
10 ทำเงินและเสียเงิน 0, 6 ยาวและสั้น 4,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 62244.36
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$62244.36 กำไรสุทธิ
$6224.44 การซื้อขายเฉลี่ย
2074.81% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$62244.36
ทั้งหมด
$0
$6224.44
เฉลี่ย
$0
$28650
สูงสุด
$0
$264.6
ต่ำสุด
$0