1 อันดับที่ เงินรางวัล $164
18 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
17 ทำเงินและเสียเงิน 1, 14 ยาวและสั้น 4,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 55.39, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $31238.95
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$31 238.95
อิควิตี้:
$31 238.95
$29373 กำไรสุทธิ
$1631.83 การซื้อขายเฉลี่ย
979.1% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$29913
ทั้งหมด
$540
$1759.59
เฉลี่ย
$540
$7650
สูงสุด
$540
$234
ต่ำสุด
$540