1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
11 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
11 ทำเงินและเสียเงิน 0, 0 ยาวและสั้น 11,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 76613.1
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$76613.1 กำไรสุทธิ
$6964.83 การซื้อขายเฉลี่ย
7661.31% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$76613.1
ทั้งหมด
$0
$6964.83
เฉลี่ย
$0
$15343.75
สูงสุด
$0
$2279.62
ต่ำสุด
$0