1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
15 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
15 ทำเงินและเสียเงิน 0, 9 ยาวและสั้น 6,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 51368.28
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$51368.28 กำไรสุทธิ
$3424.55 การซื้อขายเฉลี่ย
5136.83% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$51368.28
ทั้งหมด
$0
$3424.55
เฉลี่ย
$0
$18975
สูงสุด
$0
$242.22
ต่ำสุด
$0