1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
7 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
7 ทำเงินและเสียเงิน 0, 5 ยาวและสั้น 2,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 175730.16
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$175730.16 กำไรสุทธิ
$25104.31 การซื้อขายเฉลี่ย
17573.02% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$175730.16
ทั้งหมด
$0
$25104.31
เฉลี่ย
$0
$98500
สูงสุด
$0
$2721.98
ต่ำสุด
$0