1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
20 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
20 ทำเงินและเสียเงิน 0, 5 ยาวและสั้น 15,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 48327.32
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$48327.32 กำไรสุทธิ
$2416.37 การซื้อขายเฉลี่ย
4832.73% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$48327.32
ทั้งหมด
$0
$2416.37
เฉลี่ย
$0
$7282.28
สูงสุด
$0
$404.56
ต่ำสุด
$0