1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
28 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
27 ทำเงินและเสียเงิน 1, 6 ยาวและสั้น 22,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 179.02
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$63731.07 กำไรสุทธิ
$2276.11 การซื้อขายเฉลี่ย
6373.11% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$64089.07
ทั้งหมด
$358
$2373.67
เฉลี่ย
$358
$6960.21
สูงสุด
$358
$210
ต่ำสุด
$358