1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
10 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
10 ทำเงินและเสียเงิน 0, 2 ยาวและสั้น 8,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 30271
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$30271 กำไรสุทธิ
$3027.1 การซื้อขายเฉลี่ย
3027.1% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$30271
ทั้งหมด
$0
$3027.1
เฉลี่ย
$0
$13566
สูงสุด
$0
$625
ต่ำสุด
$0