1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
13 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
13 ทำเงินและเสียเงิน 0, 2 ยาวและสั้น 11,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 77028.45
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$77028.45 กำไรสุทธิ
$5925.27 การซื้อขายเฉลี่ย
7702.85% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$77028.45
ทั้งหมด
$0
$5925.27
เฉลี่ย
$0
$14820
สูงสุด
$0
$1683
ต่ำสุด
$0