ไม่มีตำแหน่ง
1 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
0 ทำเงินและเสียเงิน 1, 1 ยาวและสั้น 0,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 0
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$-1004.48 กำไรสุทธิ
$-1004.48 การซื้อขายเฉลี่ย
-100.45% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$0
ทั้งหมด
$1004.48
$0
เฉลี่ย
$1004.48
$0
สูงสุด
$1004.48
$0
ต่ำสุด
$1004.48