1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
10 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
10 ทำเงินและเสียเงิน 0, 4 ยาวและสั้น 6,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 65279.3
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$65279.3 กำไรสุทธิ
$6527.93 การซื้อขายเฉลี่ย
6527.93% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$65279.3
ทั้งหมด
$0
$6527.93
เฉลี่ย
$0
$16320
สูงสุด
$0
$1644.3
ต่ำสุด
$0