ไม่มีตำแหน่ง
1 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
0 ทำเงินและเสียเงิน 1, 0 ยาวและสั้น 1,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 0
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$-1024.61 กำไรสุทธิ
$-1024.61 การซื้อขายเฉลี่ย
-102.46% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$0
ทั้งหมด
$1024.61
$0
เฉลี่ย
$1024.61
$0
สูงสุด
$1024.61
$0
ต่ำสุด
$1024.61