ไม่มีตำแหน่ง
2 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
1 ทำเงินและเสียเงิน 1, 1 ยาวและสั้น 1,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 0.7
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$-1082.6 กำไรสุทธิ
$-541.3 การซื้อขายเฉลี่ย
-108.26% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$2492.4
ทั้งหมด
$3575
$2492.4
เฉลี่ย
$3575
$2492.4
สูงสุด
$3575
$2492.4
ต่ำสุด
$3575