1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
9 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
9 ทำเงินและเสียเงิน 0, 1 ยาวและสั้น 8,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 40480.76, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $41432.38
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$41 432.38
อิควิตี้:
$41 432.38
$40480.76 กำไรสุทธิ
$4497.86 การซื้อขายเฉลี่ย
4048.08% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$40480.76
ทั้งหมด
$0
$4497.86
เฉลี่ย
$0
$11422.68
สูงสุด
$0
$1580.06
ต่ำสุด
$0