1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
23 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
21 ทำเงินและเสียเงิน 2, 16 ยาวและสั้น 7,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 118.08, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $332054
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$332 054.00
อิควิตี้:
$366 954.00
$336022 กำไรสุทธิ
$14609.65 การซื้อขายเฉลี่ย
33602.2% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$338892
ทั้งหมด
$2870
$16137.71
เฉลี่ย
$1435
$50100
สูงสุด
$2800
$456
ต่ำสุด
$70