1 อันดับที่ เงินรางวัล $194
5 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
5 ทำเงินและเสียเงิน 0, 2 ยาวและสั้น 3,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 28175.75
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$28175.75 กำไรสุทธิ
$5635.15 การซื้อขายเฉลี่ย
2817.58% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$28175.75
ทั้งหมด
$0
$5635.15
เฉลี่ย
$0
$20539.92
สูงสุด
$0
$703.28
ต่ำสุด
$0