1 อันดับที่ เงินรางวัล $148
2 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
1 ทำเงินและเสียเงิน 1, 0 ยาวและสั้น 2,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 3.1
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$3242.3 กำไรสุทธิ
$1621.15 การซื้อขายเฉลี่ย
324.23% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$4789.8
ทั้งหมด
$1547.5
$4789.8
เฉลี่ย
$1547.5
$4789.8
สูงสุด
$1547.5
$4789.8
ต่ำสุด
$1547.5