1 อันดับที่ เงินรางวัล $160
21 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
20 ทำเงินและเสียเงิน 1, 12 ยาวและสั้น 9,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 1.9
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$5703.07 กำไรสุทธิ
$271.57 การซื้อขายเฉลี่ย
570.31% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$12009.94
ทั้งหมด
$6306.87
$600.5
เฉลี่ย
$6306.87
$4159.76
สูงสุด
$6306.87
$24
ต่ำสุด
$6306.87