1 อันดับที่ เงินรางวัล $132
7 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
6 ทำเงินและเสียเงิน 1, 1 ยาวและสั้น 6,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 7935.83
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$5713.08 กำไรสุทธิ
$816.15 การซื้อขายเฉลี่ย
571.31% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$5713.8
ทั้งหมด
$0.72
$952.3
เฉลี่ย
$0.72
$2209.01
สูงสุด
$0.72
$127.85
ต่ำสุด
$0.72