1 อันดับที่ เงินรางวัล $124
18 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
16 ทำเงินและเสียเงิน 2, 11 ยาวและสั้น 7,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 4.33
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$5569.5 กำไรสุทธิ
$309.42 การซื้อขายเฉลี่ย
556.95% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$7241.05
ทั้งหมด
$1671.55
$452.57
เฉลี่ย
$835.78
$1973.5
สูงสุด
$916
$3.5
ต่ำสุด
$755.55