1 อันดับที่ เงินรางวัล $197
13 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
9 ทำเงินและเสียเงิน 4, 8 ยาวและสั้น 5,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 13.85
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$12600.36 กำไรสุทธิ
$969.26 การซื้อขายเฉลี่ย
1260.04% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$13581.08
ทั้งหมด
$980.72
$1509.01
เฉลี่ย
$245.18
$8311.65
สูงสุด
$912.8
$73.15
ต่ำสุด
$16.24