1 อันดับที่ เงินรางวัล $150
9 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
8 ทำเงินและเสียเงิน 1, 5 ยาวและสั้น 4,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 11.9
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
$2541.77 กำไรสุทธิ
$282.42 การซื้อขายเฉลี่ย
254.18% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$2774.94
ทั้งหมด
$233.17
$346.87
เฉลี่ย
$233.17
$774.24
สูงสุด
$233.17
$13.8
ต่ำสุด
$233.17