1 อันดับที่ เงินรางวัล $180
27 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
24 ทำเงินและเสียเงิน 3, 1 ยาวและสั้น 26,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 850.66, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $3224.08
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$3 224.08
อิควิตี้:
$10 084.62
$8904.41 กำไรสุทธิ
$329.79 การซื้อขายเฉลี่ย
890.44% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$8914.89
ทั้งหมด
$10.48
$371.45
เฉลี่ย
$3.49
$6679.29
สูงสุด
$4.8
$2.08
ต่ำสุด
$1