1 อันดับที่ เงินรางวัล $303
285 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
281 ทำเงินและเสียเงิน 4, 161 ยาวและสั้น 124,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 40964.04, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $38415.59
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$38 415.59
อิควิตี้:
$65 418.24
$63902.34 กำไรสุทธิ
$224.22 การซื้อขายเฉลี่ย
6390.23% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$63903.9
ทั้งหมด
$1.56
$227.42
เฉลี่ย
$0.39
$26537.65
สูงสุด
$0.43
$0.5
ต่ำสุด
$0.35