การแข่งขัน Week with CFD รอบ 60 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

23.07.2016
ผลการแข่งขัน Week with CFD รอบ 60

# ผู้เข้าร่วม อันดับ ($)
1 Buffett 47 948.63
2 trinity 43 887.77
3 anmani 39 448.37
4 arif1988 37 394.60
5 Buratino 37 099.18
6 Alhimic 37 018.27
7 hak_14 34 864.59
8 vlad-robo-percent 34 291.01
9 Mary3 32 826.94
10 NiLL 25 143.74


คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 60 ที่นี่

เราขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดย ContestFX!