การแข่งขัน Week with CFD รอบ 34 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

23.01.2016
ผลการแข่งขัน Week with CFD รอบ 34

# ผู้เข้าร่วม อันดับ ($)
1 Audioking 90 536.86
2 frolovmd 49 596.23
3 Skalper_Ok 42 614.25
4 Leo11-22 32 777.53
5 Misanthrope 32 490.66
6 kilovolt 32 097.69
7 Sheva 31 458.06
8 trinity 31 399.09
9 Elijah_K 30 267.28
10 westline 16 137.11


คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 34 ที่นี่

เราขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดย ContestFX!