การแข่งขัน Week with CFD รอบ 30 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

26.12.2015
ผลการแข่งขัน Week with CFD รอบ 30

# ผู้เข้าร่วม อันดับ ($)
1 DimonK 27 609.60
2 natik 24 960.67
3 msr 18 906.38
4 godfather 18 722.83
5 AndreyB 15 241.82
6 wertihas 13 989.84
7 niulaoshi 13 404.72
8 Juecheng 12 508.50
9 max85 12 447.21
10 Dervish1001 12 326.28


คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 30 ที่นี่

เราขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดย ContestFX!