การแข่งขัน Week with CFD รอบ 281 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

24.10.2020
ผลการแข่งขัน Week with CFD รอบ 281

# ผู้เข้าร่วม อันดับ ($)
1 YOLO 420 541.44
2 Fatima jafo 354 610.34
3 kan1604 182 130.39
4 oiubil 165 756.70
5 Alif murdadi 147 631.31
6 Awan_Gunawan 146 859.71
7 kranovoi007 139 550.24
8 Andi_Lau 134 168.67
9 cheater 126 206.66
10 Merenptah 117 799.58


คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 281 ที่นี่

เราขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดย ContestFX!