การแข่งขัน Week with CFD รอบ 23 ได้สิ้นสุดลงแล้ว

07.11.2015
ผลการแข่งขัน Week with CFD รอบ 23

# ผู้เข้าร่วม อันดับ ($)
1 kpokodull 38 139.80
2 alex5054 37 424.18
3 Andoff 35 137.60
4 longman 34 977.45
5 aisandakelum 33 336.38
6 Jinfeng 27 120.38
7 kamel83 24 502.18
8 egorka 24 191.53
9 lilin 23 583.39
10 wanji 21 097.28


คุณสามารถดูรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 23 ที่นี่

เราขอขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและขอให้คุณโชคดีในการแข่งขันครั้งถัดไปที่จัดขึ้นโดย ContestFX!